Goed Vastgoed streeft bij alle projecten naar de beste service. Dit kenmerkt zich door een laagdrempelige communicatie en persoonlijke aanpak.
Goed Vastgoed onderscheidt zich door een marketinggerichte promotie van panden om doelgericht een groot online publiek te bereiken.

Elk pand krijgt de aandacht die het verdient!


Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 513332 (Erkend in België) - Vanessa Beullens
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)